Tiistai 10.10.2023 klo 17.30-20.30

.
Tunnista tietoisuuden tasosi ja opi miten voit siirtyä tasosta toiseen.

Illan aikana tunnistamme minkälaisessa tunneilmastossa jokainen elää ja harjoittelemme erilaisia keinoja jotka auttavat sinua tasapainottamaan oloasi ja mahdollistavat näin siirtymisen tasolta toiselle.

Aluksi Catarina käy lyhyesti läpi eri tietoisuuden tasoja ja mitkä ovat tasojen erot. Jokainen saa näin mahdollisuuden tunnistella millä tasolla hän on juuri tällä hetkellä.

Teemme tunneilmaisuharjoituksia eri elämän-alueiden suhteen.

Näin jokainen voi löytää ne henkilökohtaiset haasteet, jotka estävät häntä kohentamasta tietoisuuden tasoaan.

Tämän jälkeen harjoittelemme tietoisuuden tason kohentamista ja opettelemme erilaisia “kaavoja”, joiden avulla pääset yli tietystä tasosta tai siirryt toiselle tasolle

Lopuksi kirjoitamme itsellemme oman Rakkaus/Valorukouksen. Rukous auttaa meitä, jos olemme hukassa ja haluamme löytää tasapainoa ja rauhaa.

Tietoisuuden tasosi korreloi värähtelytasosi kanssa ja värähtelytasosi taas vaikuttaa tunteisiin ja kykyysi ajatella. Mitä korkeammassa värähtelyssä olemme ja elämme, sitä positiivisemmin kykenemme ajattelemaan ja tuntemaan ja sitä vapaammin innovoimaan ja tekemään asioita.

Käänteisesti ajatellen tunteillasi on suuri vaikutus värähtelytasoosi. Esimerkiksi matalavärähteiset tunteet ja reagointi laskevat värähtelytasoamme hetkellisesti ja pidempäänkin, jos jäämme märehtimään asioita.

Värähtelymme nouseminen auttaa reagoimaan kevyemmin vaikeisiin asioihin ja pitämään myös tunnetason parempana. Olemuksemme perusvärähtelytason nostaminen on tärkeää, jotta lopulta kykenemme käsittelemään ja hyväksymään vaikeimmatkin kohtaamamme tilanteet ja käsittelemään kehoomme syvimmälle kätketyt traumat. Tällöin henkilön tietoisuuden taso myös kohenee ratkaisevasti.

Tervetuloa mukaan oppimaan uutta ja muuttamaan värähtelyäsi!


Tietoisuuden tasot illan ohjaa Catarina Degerman.

Catarina on henkinen auttaja ja opettaja.

Voit lukea Catarinasta lisää hänen sivuiltaan catarina.fi


Illan hinta on 49 €.

Ilmoittautuminen: catarina@catarina.fi

Catarina lähettää maksuohjeet ilmoittautumisen jälkeen.Tervetuloa mukaan oppimaan uutta ja muuttamaan värähtelyäsi!