Keskiviikko 23.8.2023 klo 17.30-20.30
Enkelikartano


Henkisyys on itsehallinnan menetelmä.

Miten pystyn löytämään sisäisen rauhan kaiken ulkoisen hälyn keskeltä?

Miten pystyn käsittelemään päivän aikana kasvavaa stressiä ja silti säilyttää henkisen yhteyteni?

Sieluyhteys on tie henkisyyteen, portti universaalin rakkauteen ja yhteyteen valon auttajien kanssa.

Sielusi on elämän ydin, joka kuvastaa inhimillistä luonnettasi ja jumalallista luonnetta.

Sielusi ominaislaatu – henkilökohtainen sielu-identiteettisi – heijastaa sitä, miten olet yhdistänyt nämä kaksi luonnetta.

Jokainen meistä on äärimmäisen yksilöllinen olemukseltaan, mieltymyksissään ja saavutuksissaan ja siinä, miten elämämme käytämme. Meidän matkamme on myös yksilöllinen – jokainen meistä kulkee polkua yksin. Meidän tulisi olla hyvin tietoisia sielumme ainutlaatuisesta herkkyydestä, viisaudesta ja tiedosta. Sielumme on kuin pieni lapsi, haavoittuvainen ja vaikutuksille altis. Voimme pitää sieluamme ”sisäisenä lapsenamme”, joka tarvitsee meidän huolenpitoamme, lohdutustamme ja suojelua.

Jokaisella ihmiselämällä on konkreettinen sielunpolku, joka pohjautuu hänen sielunsuunnitelmaan. Sielunpolku koostuu tietyistä kokemuksista, joita ei elämässä voida väistää. Tai mikäli väistelemme niitä tässä elämässä, tulevat ne vastaan seuraavassa elämässä. Kokemukset esittäytyvät meille haasteina, joiden kautta kasvamme henkisesti sielunsuunnitelman mukaisesti. Matkallamme kohtaamme aika ajoin haasteita, jotka voivat olla joko oppimistehtäviä tai palvelutehtäviä. Oppimistehtävät antavat meille mahdollisuuden henkilökohtaiseen oppimiseen ja oivaltamiseen ja palvelutehtävät ovat yhteisöä palvelevia haasteita. Oppimis- ja palvelutehtävät yhdessä muodostavat elämäntarkoituksemme.

Sielunsuunnitelma ei koskaan sisällä sellaisia asioita, joita et sielussasi olevilla kyvyillä, lahjoilla ja hyveillä saisi suoritettua. Sielunsuunnitelmasi auttaa sinua löytämään nämä ehkä piilossa uinuvat lahjasi. Sielunpolulla ollessamme ohjaudumme elämässä enemmän sisältä- kuin ulkoapäin. Tunnemme innostusta, idearikkautta ja levollisuutta. Tunnemme sisäisen täyttymyksen tunnetta ja rakkautta niin itseä kuin muita kohtaan. Tunnemme olevamme turvassa, ohjauksessa ja luotamme elämään.

Ihannetilanteessa voimme tehdä elämäntarkoituksestamme ja yhteisön palvelemisesta samalla ammattimme ja ansaita tällä toiminnalla elantomme.

Itämaisessa filosofiassa sielunsuunnitelman, sielunpolun sekä elämäntarkoituksen yhteyttä toisiinsa nimitetään dharmaksi. Sen voisi kääntää sanoilla ”se mikä on päätetty”, ”elämän perusta” tai ”muuttumaton elämänlaki”.

Jokaisella meistä on henkinen auttajatiimi, joka huolehtii meistä maaelämässä ja auttaa meitä kulkemaan sielun polullamme. Tähän tiimiin kuuluvat mm. henkioppaat ja -auttajat, suojelusenkeli ja muut enkelit, ylösnousseet Mestarit, voimaeläimet, muilta galakseilta tulevat auttajat, edesmenneet läheiset. Voimme tietoisesti tutustua henkiseen tiimiimme ja opetalla pyytämään heidän apuaan ja opetella tuntemaan heidän ohjauksensa.

Maa-planeetta kohottaa jatkuvasti energeettistä taajuuttaan olemassaolonsa nykyvaiheessa kolmannesta ulottuvuudesta viidenteen. Yksilön henkisessä kehityksessä on kysymys myös tästä taajuuden kohottamisesta. Oman sisäisen energiavärähtelyn eli tietoisuuden kohottamisesta. Keho, mieli ja sielu ovat ne kolme työkalua, joiden avulla keräämme kokemuksia, opimme haasteistamme ja seuraamme elämäntarkoitustamme. Kun nämä kolme ovat tasapainossa, voi tietoisuutemme kasvaa ja saavutamme rauhaa ja tasapainoa elämässämme.

Voimme havaita ne värähtely- ja todellisuustasot, jotka vastaavat tämänhetkistä sisäistä kehitystämme ja tietoisuuden tasoamme.

Pyyteetön rakkaus on taajuuden kohottamisen äärimmäinen muoto.

Sieluyhtyden luominen -illan aikana opimme keinoja oman sieluyhteyden vahvistamiseen.

Ilta pitää sisällään teoria-alustuksen sielusta, henkisestä tiimistämme, keinoista sieluyhteyden luomiseen, jne.

Ohjatussa sieluyhteys meditaatiossa harjoittelemme käytännössä yhteyden luomista valon auttajiin ja omaan sieluumme.

Meditaatio päättyy kristalli- ja äänimaljasointukylpyyn, jossa äänivärähtelyt auttavat meitä oman energiataajuudeen kohottamiseen.

Ota omat muistiinpanovälineet kirjoitusharjoitusta varten mukaan.

Illan päätteeksi jaamme kokemuksiamme ja keskustelemme illan aiheista teekupin äärellä.


Sieluyhtyes illan ohjaa Terhi Elo.

Illan hinta on 49 €.

Voit ilmoittautua iltaan: terhi.elo@organicspirit.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA RAUHOITTUMAAN ITSESI ÄÄRELLE.

Hengen maailma on muuttumatonta, ikuista ja aina olemassa olevaa.