Parantavan äänen -kurssi

30.9.-1.10.2024 (ma & ti)
Klo 9-16 molempina päivänä

Tervetuloa parantavan äänen koulutukseen!

Kurssin tavoitteena on aktivoida oman äänen piilevä potentiaali oman terveyden ylläpitäjänä sekä henkisen kasvun työvälineenä.
Äänen terapeuttiset vaikutukset kumpuavat äänen luonnollisesta käytöstä sekä luonnonkansojen perinteistä.
Äänityöskentely on lempeää puhdistumista ja eheytymistä.
Keho ja mieli toimivat äänen kanavana, tavallaan instrumenttina.
Ääneen liittyviä esteitä, niin tunnetason kuin muitakin työstetään koulutuksessa.

Oma ääni liittyy myös omaan voimaan, omaan totuuteen ja sen voiman tasapainoiseen ja vastuulliseen käyttöön.
Kurssin ja koulutuksen aikana tutustutaan käytännön harjoituksilla äänen voimakkaaseen, mutta edelleen lempeään vaikutukseen.

Kehon ja mielen ollessa äänen instrumentti, tutustutaan äänen taustalla oleviin vaikutuksiin, kuten intentioon ja kehon luonnollisiin elinvoiman virtauksiin.
Intentiota ja elinvoiman virtausta harjoitetaan toimimaan eheyttävästi, puhdistaen, palauttaen ja virkistäen kokonaisvaltaisesti.

Parantavan äänen menetelmä on helposti yhdistettävissä muihin luonnollisen hoitamisen menetelmiin sekä energiahoitoihin.
Ääni toimii tietoisuuden kanavana auttaen pääsemään syvään itsetuntemuksen ja rauhan tilaan.

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutuksen hinta on 290 €
Ilmoittautuminen: terhi.elo@enkelikartano.fi
Lisätiedot koulutuksesta: mschirmer88@gmail.com, p. 044 598 0097


Koulutuksen opettaja


Kurssin opettajana toimii äänihoitaja-kouluttaja Michael Schirmer.

”Äänen syvään vaikutukseen heräsin henki lö kohtaisen prosessin ja etsimisen kautta 30 vuotta sitten Glastonburyssa, Englannissa.

Uuden ajan luonnolliset terapiamuodot ja filosofiat kiinnostivat ja lähdin etsimään vastauksia Skotlannissa sijaitsevaan Findhorn-ekoyhteisöön ajautuen lopulta Lounais-Englantiin, Glastonburyyn.

Siellä kokeilin monia eri terapioita ja osallistuin eri ryhmiin, mm. meditaatioryhmiin.

Eräässä näistä ryhmistä kohtasin äänen, joka oli erittäin vaikuttava. Innostuin kovasti vetäjän tekemästä äänestä ja sain selville, että äänellä voi myös hoitaa ihmistä.

Siitä lähti liikkeelle äänimatkani, joka kulki monen eri opettajan ja menetelmän kautta.

Tutustuin shamanistiseen äänenkäyttöön, tiibetiläiseen ylä-äänilauluun, harmoniseen lauluun, muutaman mainitakseni.

Kouluttauduin taijiohj aa jaksi, shindokehoterapeuttikouluttajaksi sekä reikiopettajaksi, käyden myös monilla äänenkäyttöön ja meditaatioon liittyvillä kursseilla.

Vähitellen kokosin kokemukseni eri menetelmistä ja kehitin niistä oman parantavan äänen koulutuksen. Koulutuksia olen pitänyt jo yli 25 vuotta.”
Lämpimästi tervetuloa löytämään oman äänen voima!