Löydä oma ääni - löydä oma hengitys!

LAUANTAI 2.10.2021 KLO 9.00-16.00

SUNNUNTAI 3.10.2021 KLO 9.00-15.00

Hinta 239 €

Tutustumme hengittämiseen anatomisena ilmiönä ja käytännön harjoitteilla saat avun oman hengityksesi tutkimiseen ja löytymiseen. Hengitysyhteys ohjaa sisäiseen kuunteluun ja tietoisuuteen, jolloin löydät työvälineitä autonomisen hermoston säätelyyn.


Perehdymme myös ihmisääneen akustisena ja anatomisena ilmiönä. Ymmärrys äänen synnystä ja käytännön harjoitteet auttavat sinua löytämään oman äänesi potentiaalin, soinnin ja dynamiikan.

Laulu on hidastettua puhetta, joten matka lauluun on lyhyt, kun oivallat hengitysyhteyden (ilmavirtauksen säätely) ja äänen akustisenilmiön yhteyden’.

Teemme kurssin lopuksi myös äänikylvyn, johon voit halutessasi osallistua omalla äänelläsi, jolloin kylvystä tulee interaktiivinen.

Kuka olen

Olen Susanna Söder ja koulutukseltani äänimaljahoitaja, muusikko, musiikkipedagogi, FM ja Valtuutettu Complete Vocal Technique-opettaja

Olen huomannut, että nykymaailman ihmiset hengittävät enimmäkseen pintahengityksellä ja jopa nukkuessa on vaikea ”laskeutua” syvähengitykseen, joka johtaa heikkolaatuiseen uneen. Hengityksestä ja sen merkityksestä hyvinvoinnille puhutaan onneksi kasvavassa määrin ja ilokseni olen huomannut, että tekniikoita on tarjolla monenlaisia. Toisaalta monipuolisuuden kirjo saa osan ihmisistä hämmentymään ja hengitystä lähdetään suorittamaan kirjaimellisesti ohjeiden mukaan, jolloin mennäänkin ojasta allikkoon ja todellinen oma hengitysyhteys jää syntymättä.

Laulaminen on osalle ollut jopa traumaattinen kokemus ja olen vuosia auttanut heitä löytämään äänensä ja luomaan siihen aivan uudenlaisen suhteen. Vaikka olenkin viimeiset 16 vuotta kouluttanut laulajia ammattiuralle, niin mielestäni meillä kaikilla on mahdollisuus omaan lauluniloon ja äänenkäyttöön.

Mitä saat kurssilta

Teorian ymmärryksen lisäksi saat käytännön työvälineitä ymmärtää miten hengitys ja ihmisääni toimii.
Kun löydät oman hengityksesi ja äänesi, niin sinun on helpompi ohjata myös muita löytämään omansa.

Ilmoittautuminen:

terhi.elo@organicspirit.fi.

Ilmoittautuneille lähetetään kurssi-infot ja maksuohjeet.