Henkisen tiedon koulutus

Jatkokoulutus enkelihoitajille oman sydäntietoisuuden vahvistamiseen ja ykseyden kokemiseen.

Koulutus antaa eväitä itsen kehittämiseen sekä

palvelemiseen uudessa ajassa.

Henkiset lahjat ilmenevät eri aistien kautta

Koulutusaika

Lähiopetus on maanantaisin ja tiistaisin klo 9-16 yhteensä neljä kertaa:

14.-15.11.2022

12.-13.12.2022

16.-17.1.2023

13.-14.2.2023

Jatkuvan ohjauksen virrassa oleminen

Koulutus ohjaa sinua sisäiseen kasvuun ja itsetutkiskeluun.

Sisäänpäin kääntyminen ja läsnäolo hetkessä auttavat sinua pääsemään jatkuvan ohjauksen virtaan.

Ohjauksen energia on viisasta. Se on sielullista voimaa, henkistä energiaa. Ohjauksessa saavutamme korkeamman intuitiomme.

Sisäisestä lähteestäsi löydät mielenrauhan, oman voimasi ja kaikki kaipaamasi vastaukset.

Henkinen pääoma on pysyvää.

Koulutus rakentaa siltaa tieteen ja hengen välille

Syvennämme hoitoamme tälle ajalle ja energiarakenteille sopiviksi.

Koulutus antaa valmiuksia oman tietoisuuden laajentamiseen sekä

asiakkaiden valmentamiseen omassa muutosprosessissaan.

Saat koulutuksesta henkisiä työkaluja sekä arkeen että työhösi.

Koulutus vahvistaa yhteyttäsi auttajiiin.


Meillä on kaikki mitä tarvitsemme merkittävän elämänmuutoksen tekemiseen, mutta tarvitsemme usein ohjausta siihen,

miten valjastamme omat voimamme käyttöön.

Koulutuksessa opimme keinoja miten tuo muutos saadaan käytäntöön.

Todellisen muutoksen takana on omien uskomustemme oivaltaminen, niistä vapautuminen, tiedon omaksuminen ja sen soveltaminen käytäntöön.

Tieto lisää motivaatiota ja ymmärrystä muutokseen.

Enkelihoitaja on henkinen valmentaja ja ohjaa asiakasta läpi hänen muutosprosessissaan.


Koulutuksen keskiössä on ymmärtää kehon ja sielun yhteenpunoutumisen prosessi.

Miten tämä prosessi tapahtuu sinussa ja miten voit tukea asiakasta hoidon yhteydessä.

Jotta voimme ymmärtää tämän muutoksen, tulee meidän tutustua mm. solubiologiaan, epigenetiikkaan, ravintotieteeseen, kvanttifysiikkaan,

psykoneuroimmunologiaan, kosmisiin lainalaisuuksiin ja energialääketieteeseen.

Opetuksesta vastaavat koulutuksen kehittäjät Terhi Elo ja Catarina Degerman.

Lisäksi vierailevina opettajina ovat Pamela Tola sekä esoteeriterapian luonut Teresa Sepponen.

Pamela Tola
Olen Teatteritaiteenmaisteri, elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, näyttelijä, kouluttaja, luennoitsija, kehoterapeutti, ja elämäntutkija. Mutta ennen kaikkea: sielu ihmiskehossa.
Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen psyykestä, sen toiminnasta, tarinoista, sekä kehon, mielen ja sielun välisestä suhteesta.
Ajattelen, että todellinen olemuksemme on jotain paljon suurempaa kuin vain fyysinen kehomme, mielemme tai tunteemme. Kun olemme sinut itsemme kanssa, pystymme käyttämään ja hallitsemaan kehoamme, mieltämme ja tunteitamme, mutta ne eivät enää hallitse meitä. Kun kykenemme vapauttamaan itsemme myös olosuhteiden luomista määreistä, olemme lähellä sitä vapauden olotilaa, joka vastaa todellista olemustamme.
Uskon, että jokaisessa ihmisessä on suuri määrä luovaa potentiaalia, eli elämänenergiaa, jonka jokainen voi valjastaa omaan käyttöönsä. Luovuus asuu ja virtaa meihin alitajuntamme kautta. Alitajuntamme on myös väylä yhteyteen jonkun itseämme suuremman voiman ja tiedon kanssa.
Suurin esteemme on usein oma mielemme.
Koen suureksi intohimokseni auttaa ihmisiä purkamaan mielensä rajoitteita ja löytämään yhteyttä omaan todelliseen olemukseensa.
Kuka vain voi avautua kuulemaan omaa sisäistä viisauttaan ja virittäytyä kaikkeen siihen tietoon ja ymmärrykseen, minkä ikinä tarvitsemme.
Viimeisten vuosikymmenien aikana olen opiskellut useita erilaisia kehoterapioita: liike- tanssiterapiaa, modernia koko kehon tunnevyöhyketerapiaa, Reikiä, sekä erinäisiä menetelmiä ymmärtää ja hallita omaa kehoa ja mieltä (mm. mindfullness, meditaatio, NLP).
Minulla on myös tiibetiläisen äänimaljahoidon ja -sointukylvyn ohjaajan sekä EFT/TFT (emotional freedom technique) ohjaajan pätevyys.
Olen myös opettanut itseilmaisua, järjestänyt kursseja, koulutuksia ja leirejä sekä luennoinut lukuisissa tilaisuuksissa viimeisen viidentoista vuoden ajan.

Kursseilla, mentoroinneissa ja hoidoissani hyödynnän elämänkokemukseni kautta kaikkea sitä tietoa, mitä olen oppimieni menetelmien kautta saanut.

Teresa Sepponen

Esoteeriterapia on osa tulevaisuuden lääketiedettä, jossa kaikki perustuu energian hallintaan kehossa. Hoidon keskiössä on esoteerinen, kokonaisvaltainen solutason ja kehon ymmärrykseen perustuva tieto ja tiede. Kanavoimalla parantavaa energiaa puretaan solumuistiin tallentuneita, joskus jopa haitallisia koodeja ja kerrostumia. Hoidon tarkoitus on vapauttaa niin keho kuin sielukin kerrostumista, mitkä ovat kaikkien oireiden ja sairauksien takana. Kerrostumien ja koodien purkauduttua, ihmisen solu pääsee täyttymään puhtaimmalla energialla; valolla ja rakkaudella. Parantuneen solun värähtelytaajuus nousee optimaaliselle, nykymaailman tasolle ja näin löydetään totuuden ja ykseyden tila ja sitä kautta tie parantumiseen.

Lisätietoa esoteeriterapiasta ja Teresasta:

www.esoteeri.fi


Koulutuksen hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen yhden lähiopetuskerran hinta on 269 €, yhteishinta 1076 €.

Koulutus maksetaan neljässä erässä.

Koulutukseen ilmoittautuminen:

terhi.elo@organicspirit.fi

Lämpimästi tervetuloa jatkamaan omaa kasvua ja
oppimaan uutta hoitamiseen!

Rakkaudella, Terhi ja Catarina