Eläinavusteiset menetelmät

Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteisesta terapiasta (Animal Assisted Therapy, AAT) on kysymy silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä työssään apuna. Hoidettavalla on diagnoosi, hoidolla tavoite ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti.

Eläinavusteinen toiminta

Eläinavusteinen toiminta (Animal Assisted Activity, AAA) tähtää parantamaan ihmisten hyvinvointia, antaa virikkeitä ja nostaa elämänlaatua. Eläintä ohjaavan henkilön ei tarvitse olla terveydenhuotoalan ammattilainen. Toimintaa on mm. eläinvierailut erilaisissa laitoksissa, kuntoutuskodeissa, ystävä- ja kaverikoiratoiminta, ym. eläinten vierailu. Myös eläinten kanssa tehdyt virkistyspäivät ja vaellukset luonnossa kuuluvat tähän. Toiminnassa voi olla mukana erilaisia eläimiä: koiria, alpakoita, lampaita, aaseja, kissoja, ym.

Eläinavusteiset terapia- ja kuntoutuspalvelut ovat saaneet maailmalla näyttöä eläimen käytöstä mm. lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Eläinavusteisen toiminnan vahvuudeksi on osoittautunut tutkimuksiin perustuva näyttö eri eläinlajien käytöstä terapian, hoidon ja kuntoutuksen apuna mm. lasten ja nuorten mielenterveystyössä, neuropsykiatristen oireiden hoidossa ja fysioterapiassa.

Eläimet auttavat tunteiden käsittelyssä ja itsehillintätaitojen oppimisessa, mikä monelle on haastavaa ja jopa este oppimiselle. Tunteiden käsittelyyn vaikuttaa temperamenttimme ja persoonallisuutemme. Temperamentti säilyy, mutta tunteita opimme käsittelemään.

Eläinten laumakäyttäytymisessä on paljon ihmisyhteisöstä tuttuja piirteitä. Alpakan terapeuttisuus perustuu siihen, että se antaa ihmiselle rehellisen ja rakentavan palautteen siitä, miten asiakas toimi yhdessä muiden kanssa.

Toiminta eläinten kanssa perustuu aina tunteisiin ja kokemukselliseen läsnäoloon. Eläin odottaa meiltä läsnäoloa, keskittymistä ja johdonmukaisuutta.

Vuorovaikutus eläimen kautta voi auttaa ihmistä tunnistamaan omia ja toisen tunteita, parantaa omaa itseilmaisua ja käyttäytymään empaattisesti.

Eläin kohtaa ihmisen arvostelematta ulkoisia piirteitä. Eläin tunnustelee ja aistii ihmisen ajatuksia, tunteita ja mielen tilaa ja vastaa niihin omalla käytöksellään. Sanotaan, että eläin näkee auran eli energiakentän ja lukee myös siitä paljon tietoa toisesta.